Skorzystaj z upadłości konsumenckiej!

Pozbądź się ciążących na Tobie długów i zabezpiecz się przed stratami

ZOBACZ WIĘCEJ
dwoje

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jest rodzajem postępowania upadłościowego przewidzianym dla niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów).

Najważniejszą korzyścią upadłości konsumenckiej z perspektywy niewypłacalnego konsumenta jest możliwość uzyskania oddłużenia,
czyli mówiąc obrazowo puszczenia części lub całości niespłaconych długów
w niepamięć i uzyskania szansy na…

Zobacz więcej

KORZYŚCI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Z upadłości konsumenckiej wynika wiele korzyści. Podejmując decyzję o skorzystaniu z upadłości konsumenckiej musisz jednak mieć na względzie nie tylko korzyści, ale również inne, mniej przyjemne skutki prawne i majątkowe.

Z drugiej strony warto pamiętać, że nieskorzystanie z upadłości konsumenckiej może pociągać za sobą dużo bardziej nieprzyjemne, długotrwałe i stresujące konsekwencje, z jednoczesnym pozbawieniem się możliwości uzyskania „nowej szansy” związanej z …

Zobacz więcej
dwoje_stol

ODDŁUŻENIE NAJWAŻNIEJSZA KORZYŚĆ

Najważniejszą korzyścią upadłości konsumenckiej jest możliwość uzyskania oddłużenia.

Co do zasady umorzenie może dotyczyć wszelkich Twoich zobowiązań niezależnie od ich charakteru prawnego (publicznoprawnego oraz prywatnoprawnego), źródła powstania (z działalności gospodarczej oraz konsumenckie), wysokości oraz czasu powstania. W każdym wypadku nie podlegają jednak umorzeniu…

Zobacz więcej
dwoje_stol

WARUNKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Pierwszym krokiem do uzyskania oddłużenia jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  • Twoje miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce
  • Nie prowadzisz działalności gospodarczej, ani nie jesteś wspólnikiem spółki osobowej
  • Jesteś niewypłacalny
  • Nie wystąpiły przeszkody w ogłoszeniu Twojej upadłości konsumenckiej

Zobacz więcej
dwoje_stol
jeden

GDY PODJĄŁEŚ DECYZJĘ

Czyli jak możemy pomóc Ci w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Do zainicjowania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek. Wniosek ten wymaga podania szeregu danych, których zebranie i uporządkowanie jest zadaniem konsumenta. Po wstępnym ustaleniu, na podstawie przedstawionych przez Ciebie danych, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zasadne, to po naszej stronie leży odpowiednie wypełnienie formularzy…

Zobacz więcej

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

DOWIEDZ SIĘ CZEGOŚ O NAS

Pogotowie Upadłościowe to zespół ludzi – wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów – którzy specjalizują się w doradztwie konsumentom w sprawach ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużania

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Wymaga także ścisłej współpracy, bez której skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwie. To na tych dwóch elementach – indywidualnym podejściu do Twojej sprawy oraz współpracy –  opieramy swoje działanie.

Do naszego zespoły należą również eksperci finansowi, którzy już po przedstawieniu przez Ciebie podstawowych danych finansowych dokonają wstępnej oceny zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz ustalą, czy istnieje i w jakim stopniu możliwość oddłużenia.

Umorzenie długów jest jednym z celów naszej działalności. Chcemy pomóc Ci rozpocząć wszystko od nowa, bez wierzycieli i komorników sądowych.

Współpraca z nami to ściśle określona ścieżka, w której każda czynność ma charakter planowy i przemyślany. Krok za krokiem przeprowadzimy Cię przez cały proces oddłużania.

Bo każdy zasługuje na drugą szansę na nowy start…

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UPADŁOŚCI


ODDŁUŻENIE


MOŻLIWOŚĆ SPŁATY CZĘŚCI DŁUGU W RATACH


UMORZENIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH


ODZYSKANIE KONTROLI NAD SWOIMI FINANSAMI


Naszym wspólnym celem jest Twoje oddłużanie i uzyskanie szans na nowy start!